Incazelo ayitholakali.

Ubukile: Okwangempela

Ubucwebe bamadoda

Abesilisa bahlukaniswe izinhlobo ezimbili. Noma bayawathanda amathwasa...
×