KUYINI LOKHU ?

Lezi yizimpawu.

UBANI UZISEBENZISA?

Asetshenziswa amaqembu amaningi amasiko e-Afrika Ephakathi.

ZITHINI LEZI ZIMPAWU?

E-Lyuba, imibuthano emithathu imele uMuntu oPhakeme, iLanga neNyanga. Le nhlanganisela yemibuthano ifanekisela ukuqhubeka kwempilo. Kukholelwa kakhulu ukuthi amasiko amaningi asendulo ayesaba izakhi, kodwa empeleni, abantu base-Afrika bathola amandla ngokuqhubeka kwemvelo, umjikelezo wayo oqhubekayo wezinkathi zonyaka kanye nokushintsha kwemini nobusuku.

Isithombe sesibili sifanekisela ukuhlanganiswa kwazo zonke izidalwa futhi siqinisekisa ukuthi yonke into eseMkhathini ixhumene. Ikakhulukazi, abantu base-Afrika babenokuxhumana okuseduze nemvelo.

Ifindo, ngokukaYake, lingenye indlela yokubonisa ukuhlangana komhlaba nezidalwa zawo. Ngokwesiko le-yak, lolu phawu lusetshenziselwa ukuvikela ikhaya lomuntu nempahla.

IZIMPAWU ZISETSHENZISWA YINI?

Emasikweni ase-Afrika, umhlaba ungahunyushwa kusetshenziswa uhlelo lwezimpawu nezimpawu. Umuntu uhumusha lezi zimpawu futhi azinike igama. Ibuye ikhonjwe njengophawu. Kulo mbukiso, umklami unqume ukusebenzisa lezi zimpawu ukuze axhumanise izigaba ezahlukene ukuze zibonise umbono wazo wobunye.

ZINHLUKANA KANJANI LEZI ZIMPAWU KUZO AMA-ALFABETHI?

Njengezinhlamvu, lezi zinhlamvu zingahlanganiswa zibe umlayezo. Nokho, kuningi okuhlala kungabonakali, futhi indaba ingahunyushwa ngezindlela ezihlukahlukene, kuye ngomcabango womfundi. Emasikweni amaningi ase-Afrika, igama elidluliselwa ezizukulwaneni ngezizukulwane lingcwele kakhulu kunemibhalo engcwele.

ZIDALA KANJANI IZIMPAWU?

Umqophi usebenzisa itshiseli ukuze akhe lezi zimpawu. Lonke uphawu esihlahleni lunencazelo.

ZENZANI IZIMPAWU?

Izimpawu ziwumlingo. Zidlulisela imiyalezo emhlabeni ophilayo futhi zisebenza njengesixhumanisi namadlozi noma umhlaba onamandla angaphezu kwawemvelo.

Ubuyekeza: Izimpawu Zase-Afrika

×