Incazelo yemfihlakalo yokufa kumuntu

Kwesinye isikhathi kuke kuthiwe ukufa akukho kuze kube yilapho umuntu esekwazi. Ngamanye amazwi: kumuntu, ukufa kunencazelo yangempela kakhulu kunanoma yisiphi esinye isidalwa esiphilayo, ngoba ngumuntu kuphela owaziyo ngakho. Isiphetho esisongelayo esicabanga ngaso sisivimbela ukuba siphile impilo engenayo yonke imibuzo. Nokho ukufa kuyisenzakalo esiyingqayizivele.

Izimpilo zabantu abaningi ziphawulwa ngazo zonke izinhlobo zokuhlukana: ukwehlukana ngenxa yothando olukhulu, uthando olukhulu, amandla, noma imali nje. Kumele sizihlukanise nezifiso nokulindelweyo futhi sikungcwabe ukuze kuqale okusha. Okusele: Ithemba, Ukukholwa, Nezinkumbulo.

Nakuba ukufa kukuyo yonke indawo kwabezindaba, lesi sihloko esibuhlungu asinakwa ngempela. Ngoba abantu abaningi bayakwesaba ukufa futhi, uma kungenzeka, bayakugwema ukusondela kukho. Ngokuvamile kuba nzima nakakhulu ukulila ukufa endaweni ezungezile. Sizizwa singenamandla kunangaphambili.

Amasiko nezimpawu zisiza ukulila.

Amasiko nezimpawu zokulila bekulokhu kusiza abantu ukuba babhekane nokushonelwa othandekayo. Khona-ke umuntu uyazindla futhi azindle ngaye - uyazibuza ukuthi ngabe wenze izinqumo ezifanele yini empilweni yakhe, futhi ufuna incazelo yokuphila nokufa. Ukufuna ukungafi kwaba futhi kusewukufuna isiko elifanele. Sizofunda ukuthi senzeni ukuze siphile ngemva kokufa. Izimpawu nemikhuba isiza abantu ukuthi bazulazule futhi baphile kulokhu kungaqiniseki.

Izimpawu ziyindlela ebalulekile yokuqonda nokunciphisa ubunkimbinkimbi. Isibonelo, singawela izinti ezimbili zokhuni futhi ngaleyo ndlela siveze ingqikithi yobuKristu. Ukucwayiza kuwuphawu olufanayo nokunqekuzisa ikhanda, ukuxhawula, noma isibhakela esifingqiwe. Kukhona izimpawu zezwe nezingcwele futhi zikhona yonke indawo. Ziyingxenye yezinhlobo zokuqala zokuziveza komuntu.

Amasiko omngcwabo, njengokukhanyisa ikhandlela noma ukubeka izimbali ethuneni, asiza abasondelene nomufi ukuba babhekane nokulahlekelwa. Ukuphindwaphindwa kwemikhuba kuqinisekisa ukuphepha nokunethezeka.

Ukuzila komuntu siqu

Izindikimba zokufa nokulahlekelwa zingezabantu futhi zithinta inhliziyo. Zivame ukuhambisana nokuthula, ukucindezelwa nokwesaba. Lapho sibhekene nokufa, sizithola sisesimweni esingasilungele. Asinawo amandla okumelana neziphathimandla, imithetho yokuhlelwa kwamathuna kanye nokuqhutshwa kwemingcwabo, esingazi nokuthi singayishintsha noma siyishintshe. Nokho umuntu ngamunye unendlela yakhe yokudabuka - udinga ukunikwa indawo nesikhathi.

“Inkumbulo iyona kuphela ipharadesi okungekho muntu ongasixosha kulo. "UJean Paul

Izihlobo zomufi zinelungelo lokubamba iqhaza ekuhleleni futhi zibe nobuhlakani uma zithanda. Uma kuziwa ekukhetheni ithuna, akudingeki ukuthi uqale ngamathuna. Kuyisifiso somuntu ngamunye namuhla esiveza amasiko amasha, kodwa futhi amadala.

Izinqumo ezithathwe ekuqaleni kwesigaba sokulila zinomthelela ohlala njalo. Abaphethe amathuna nabangcwabi kumele bafunde ukuzwela nokuzwelana nabangasekho. Kudingeka futhi ukucabangela izidingo umuntu ososizini angase angakwazi ukuziveza osizini nasekuhluphekeni kwakhe.

Uyabuyekeza: Izimpawu Zokuzila

I-Carnation

Le mbali enhle ihlotshaniswa nokulila kanye ...

Umbala omnyama

Umnyama, njengoba uvame ukubizwa kanjalo,...
×