I-Symbolism idlala indima enkulu kubuHindu. Eqinisweni, lezi yizimpawu ezenza samuntu i-Infinity, engeke iqondwe kubantu abavamile. Zicabange wenza izibalo ngaphandle kokusebenzisa amabhodi ezinombolo. Cabanga ngobunkimbinkimbi njengoba inombolo ikhula ngokukhula. Uma ekugcineni umuntu engase akuthole kunzima ukwenza izibalo ezinezinombolo ezilinganiselwe, umuntu angamqonda kanjani uNkulunkulu ongapheli ngaphandle kosizo lwezimpawu?

EbuHindu, izimpawu ziletha ukusondelana kukaNkulunkulu oPhezukonke kuMkhuzi wabantu njengoNkulunkulu ongumuntu.

Om, uphawu olungcwele kakhulu lobuHindu

Ihlonishwa yizo zonke izinkolo zamaHindu. Lona umsindo wokuqala we-OM. Lo msindo oyimfihlakalo ubaluleke kakhulu kangangokuthi akhona amahlelo ngaphandle kwawo. Ama-Arhanas enziwa emathempelini amaHindu afaka lokhu kumantra ngayinye eshiwo. Lokhu futhi kuyisiqalo samaVedas angcwele. Le mantra ingenye yezingoma ezidume kakhulu zokuzindla. Lo msindo umelela unkulunkulu ophakeme.

UShiva Lingam uwuphawu olumelela uNkulunkulu ngobuHindu.

Uphawu lokukhulekela oluyinhloko olumelela uNkulunkulu (igama elithi "shiva lingam" lihunyushwa njengophawu lukaNkulunkulu ophelele) kumaShaivite. (Eqinisweni, igama ngokwalo lisho uphawu). Itholakala kabanzi. I-Mid and taper up Lona ukuma kwelangabi. Kufilosofi yamaShaivite, uNkulunkulu akanasimo. Ngenxa yomusa emiphefumulweni yokuqonda kalula ubuNkulunkulu kanye nenkululeko, uNkulunkulu wabonakala esesimweni selangabi. Leli langabi likhulekelwa njenge-lingam yetshe nezinye izinhlobo ezisiza ukukhulekela. Phakathi kwamaShayivi, lokhu kubhekwa njengokungcwele kakhulu kunezinhlobo zokukhulekela. 

I-Vibuti noma i-Holy Ash uphawu oluhlobisa ibunzi lamaHindu.

Kwakubonakala imivimbo emithathu emabunzini onkulunkulu nonkulunkulukazi. Lezi zigqoko ezintathu zekhanda zigqokwa amaShaivite kanye nabameleli bezinye izinkolo kulo mndeni (Shakta, Kaumara, GANApatya). Lolu phawu lubizwa ngokuthi i-tripundra (imithende emithathu). Njengoba uNkulunkulu abonakala njengelangabi eliphakeme kakhulu (akufanele kudidaniswe ne-agni. U-Agni uba esinye sezici zikaNkulunkulu, kodwa hhayi iNkantolo Ephakeme ngokwayo), enkolweni yaseSaiva (bheka uLingam ngenhla), ngokwemvelo, u-Ash uba uphawu. okubonisa ukuxhumana nale param (supreme flame) jyoti. 

i-rudra + axa ihumusha iso lika-rudra. Leli iparele elenziwe ngokhuni. Kukholakala ukuthi lokhu kwavela esweni likaShiva lapho eshisa i-Tripura asuras. Ingenye yezimpawu ezingcwele ezigqokwa amaShaivites kanye noMlotha oNgcwele. Igqokwa njengobuhlalu noma igoda lobuhlalu.

Leli iphuzu lapho kuhlangana khona amashiya iningi lamaHindu. Kungaba i-sandalwood kumkum ebomvu noma ingxube yakho kokubili. Lokhu kuxhumana kungenye ye-chakras ebaluleke kakhulu ebizwa ngamagama angokomoya i-AGYA chakra. Leli yiphuzu elibucayi kakhulu. Ngakho i-tilaka igcinwa kuleli phuzu.

Imigqa emithathu eqondile (noma ngezinye izikhathi umugqa owodwa obomvu) ogqokwa ama-Vaishnavas abizwa ngokuthi i-Sri Churna. Imigqa emibili yangaphandle izoba mhlophe bese kuthi ophakathi kube bomvu. Umugqa obomvu uvame ukugijima ukusuka kumkum noma isihlabathi esibomvu esisekelweni sesitshalo se-Tulsi. Leli siko lethulwa kamuva eRamanuja njengophawu lweVaishnava. ama-vaiAhNavas angewona ama-Ramanuja Sampradaya (isb ama-mAdhvas) awalandeli lesi siko.

nandi - uphawu lomphefumulo kubuHindu

Le Holy Bull iyimoto nefulegi leNkosi Shiva. Ngakho-ke lokhu kuwuphawu lwamaShayivi. Lolu phawu alutholakalanga ezindongeni zamathempeli akwa-Shaiva, kumafulege, kuzihloko zemiyalezo nakwezinye izinto eziningi. Imvelaphi yalolu phawu ifakazelwa ukuthi lolu phawu lwatholakala ngesikhathi kumbiwa i-Harappa Mahanjadaro (okubizwa ngokuthi izindawo zempucuko e-Indus Valley). Ngokusho kwemibhalo kaSaiva, inkunzi imelela i-dharma (ukulunga).

I-Shula noma i-trident - isikhali sikankulunkulu wamaHindu

Umkhonto onamaphuzu amathathu (unxantathu) ungenye yezikhali ezidume kakhulu zeNkosi Shiva. Ngakho-ke, iwuphawu lwesibili olubalulekile lukaShaivite emva kukaNandi. Njengoba unkulunkulukazi uShakti naye ephethe lesi sikhondlakhondla, kuwuphawu oluphakanyiswa abazinikele bakaShakti.

Shanku and Chakram - Vishnu sika imihlobiso

I-Panchajanya conch kanye ne-Sudarshan disc ezandleni ze-Lord Vishnu yizimpawu ezinhle ze-Vaisnavas. Lezi zakhi ezimbili zibhalwe njengezifanekiselo ezintweni ezihlobene noVaishnava.

Umkhonto uyisikhali senkazimulo yeNkosi Skandha. Ngakho lokhu kuwuphawu oluhlonishwa kakhulu lwabazinikele beNkosi Subramanya.

Uyabuyekeza: Izimpawu zobuHindu

UVishnu

Вишну — консервативный бог.Первоначально Вишну...

Shiva

Шива — разрушительный или преобразующий бог. Ваш...

Brahma

Брахма — бог-творец. Индуистской священной книги...

Shiva

Это, несомненно, один из самых известных символов...

UMandala

Это один из символов индуизма, который также можно...

Swastika in Hinduism

К сожалению, свастика была захвачена нацистами и...

Isondo leDrakhima

Символ Колесо Дхармы (Дхармачакра) — буддийская...

Uphawu lwe-Trisula

Символ Трисулы — Трисула — трезубец,...

Uphawu lwe-Om

Символ Ом — это самый священный слог индуизма. Ом...